วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

เทคโนโลยี สำหรับควบคุมจัดการเกี่ยวกับข้อมูลทางน้ำ


เทคโนโลยี สำหรับควบคุมจัดการเกี่ยวกับข้อมูลทางน้ำ
บริษัทไอบีเอ็ม บริษัทชั้นนำของโลกทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ได้เปิดเผยถึงการพัฒนาเทคโนโลยี ที่ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล ที่มีผลต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ น้ำ โดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบวัดคุณภาพของน้ำทะเล ปริมาณน้ำทะเล สภาพอากาศในเวลานั้น หรือสภาพแวดล้อม อากาศ มลพิษ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเกี่ยวกับน้ำ
ซึ่งโดยปกติ งานเหล่านี้จะมีการใช้แรงงานคนเข้าไปประจำ ณ จุดที่ต้องการตรวจสอบสภาพไม่ว่าจะเป็นกลางทะเล หรือประภาคารเพื่อทำการตรวจสอบปัจจัยเหล่านี้ ซึ่งค่อนข้างเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย เพราะในบางพื้นที่นั้นมีสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อคนเรา เสี่ยงต่อการเปิดพายุหรือภัยพิบัติต่างๆ หรือมีปริมาณของสารพิษที่มากเกินไป
ดังนั้นทางบริษัทไอบีเอ็มจึงได้ทำการ พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทำงานเหล่านี้ แทนคนได้ โดยเทคโนโลยีตัวนี้จะมีลักษณะเป็นทุ่นลอยน้ำที่มี การติดตั้งอุปกรณ์ตัวตรวจ สอบหรือเซนเซอร์ที่วัดปริมาณน้ำ คุณภาพของน้ำ หรือสภาพของน้ำทะเล มากไปกว่านั้นทุ่นลอยน้ำลักษณะนี้ จะยังสามารถช่วยในการเก็บข้อมูลต่างๆที่ ต้องการในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่นั้นๆส่งกลับไปยัง ห้องวิจัยได้ผ่านทางเครือข่ายไร้สาย โดยทุ่นลอยน้ำจะถูกนำไปลอยอยู่ที่กลางทะลหรือกลางแม่น้ำ
ภายในห้าปีที่ผ่าน ระบบจัดการน้ำในลักษณะต่างๆได้ถูกนำมาใช้และเสียค่าใช้จ่ายไปกว่า 20 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ แต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร
บริษัทไอบีเอ็มกล่าวว่า เทคโนโลยีตัวใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการทางด้านการผลิตน้ำ เพื่อการสาธารนูปโภคสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถรับรู้ข้อมูลและ คาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้จากข้อมูลที่ ทุ่นลอยน้ำตัวใหม่ส่งมาให้ และถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นก็ สามารถทำให้รับมือได้ทันกับสถานการณ์นั้น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ จะทำให้บริษัทต่างที่ต้องอาศัยการเดินเรือ จะสามารถจัดวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยประทุนลอยน้ำอัจฉริยะนี้ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้โครงการวิจัย ที่ชื่อว่า Smartbay ที่มีการพัฒนาในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการข้อมูลทางน้ำ โดยภายในระบบจะมีการพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องตรวจสอบปริมาณมลภาวะ สารพิษ หรือตัวตรวจสอบ เฝ้าดูสภาพสัตว์น้ำและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในด้านการดำรงชีวิต การหาอาหาร ความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นหรือรวมไป ถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะ ของคลื่นน้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ โดยอุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถเก็บข้อมูล ที่บันทึกได้ส่งกลับไปยังห้องวิจัยผ่านทางเครือข่ายไร้สายได้ทันที มากไปกว่านั้นบริษัทไอบีเอ็มยังได้ทำการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ คอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานใน การตรวจสอบซากปรักหักพักต่างๆที่ลอยในน้ำและ สร้างปัญหาทางด้านการหาปลาในเชิงพาณิชย์อีกด้วย
โดยการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ เป็นความสามารถของเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและรวบรวมไว้ในระบบ Smartbay ที่เป็นโครงการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของบริษัทไอบีเอ็มและ Marine Institute of Ireland ซึ่งเป็นสถาบันการจัดการเกี่ยวกับทางน้ำ ซึ่งระบบ Smartbay จะสามารถส่งข้อมูล ที่เป็นข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้องล่าสุดในขณะนั้นมาให้ นักวิทยาศาสตร์ บริษัทที่ทำการพาณิชย์ผ่านทางน่าน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการส่งสินค้า การหาสัตว์น้ำมาเป็นอาหาร หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีข้อมูลที่จำเป็น และเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการทำงานส่งมาให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น