วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

EPA แถลง ก๊าซเรือนกระจกเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์

สำนักงานป้องกันสิ่ง แวดล้อมสหรัฐฯ (The U.S. Environmental Protection Agency - EPA) ได้แถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บ้อนไดออกไซด์ นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของมนุษย์ และการแถลงนี้เป็นการปูทางไปสู่การจัดระเบียบในสหรัฐฯ ต่อไปEPA กล่าวว่าพวกเขาพบว่า "ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเป็นอันตรายต่อสาธารณสุขและสวัสดิภาพของคน รุ่นนี้และรุ่นต่อ ๆ ไป" และสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ทำ กำลังเร่งภาวะโลกร้อน"ระดับ ของก๊าซในชั้นบรรยากาศที่สูงเหล่านี้นั้นเป็นผลชัดเจนมาจากการปล่อยจาก มนุษย์ และเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ย และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอื่น ๆ" สำนักงานรายงานผลการสำรวจ ซึ่งได้เผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซ้ท์ http://epa.govการ ควบคุมนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นเพราะผลสำรวจนี้ สำนักงานรายงาน โดยจะมีช่วงเวลา 60 วันในการแสดงความคิดเห็นสำนักงานยังกล่าวอีกว่าพาหนะที่ใช้ เชื้อเพลิงนั้นส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ และเป็น "ตัวการของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ"นอกเหนือไปจากคาร์บ้อน ไดออกไซด์ ที่ถูกปล่อยออกมาจากทั้งแหล่งตามธรรมชาติ และแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน โรงกลั่นน้ำมัน หรือพาหนะที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงแล้ว พวกเขารายงานอีกว่าก๊าซเรือนกระจกอีกห้าชนิด ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนเช่นเดียวกัน ก๊าซอีกห้าชนิดที่เหลือ นั้นได้แก่ มีเธน ไนตรัสออกไซด์ ไฮโดรฟลูออโรคารบ้อนส์ เพอร์ฟลุออโรคาร์บ้อนส์ และซัลเฟ่อร์ เฮ็กซาฟลูออไรด์

ต้นฉบับ - Greenhouse emissions endanger human health: EPA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น