วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ลดการใช้พลังงาน ... ลดค่าไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ)ลดการใช้พลังงาน ... ลดค่าไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ)
"ปิดเครื่องปรับ อากาศขนาด 1 ตัน (12,000 บีทียู) เร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง ลดไฟได้ 21 หน่วยต่อเดือน ประหยัดได้ 63 บาทต่อเดือน ถ้าปิดเร็วขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง 1 ล้านเครื่อง จะประหยัดไฟให้ประเทศได้เดือนละ 63 ล้านบาท หรือ 765 ล้านบาทต่อปี" (ในที่นี้ ค่าไฟฟ้าใช้คำนวณโดยคิดที่ค่าเฉลี่ยหน่วยละ 3 บาท)
แนวทางปฏิบัติ เพื่อลดการใช้พลังงาน... ลดค่าไฟฟ้า
ไม่ตั้งตู้เย็น ไม่รีดผ้า ไม่ต้มน้ำในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ
ตั้งอุณหภูมิที่ระดับ ร่างกายรู้สึกสบาย โดยไม่ต่ำกว่า 25 องศา C และทุกอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 1 องศา C จาก 25 องศา C จะช่วยประหยัดไฟได้ร้อยละ 10 แต่ไม่ควรเกิน 28 องศา C ขึ้นไป เพราะจะไม่รู้สึกเย็นแต่เครื่องยังทำงานอยู่
ถ้าไม่อยู่ในห้อง มากกว่า 1 ชั่วโมง ควรปิดเครื่องปรับอากาศ
ไม่ควรปลูกต้นไม้ หรือตากผ้าในห้องที่มีการปรับอากาศ เพราะไปเพิ่มความชื่น ทำให้เครื่องทำงานหนักขึ้น
ดูแลรักษาและ ใช้อย่างถูกวิธี
หมั่นทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ อย่าให้มีฝุ่นเกาะ จะประหยัดไฟได้ร้อยละ 5-7
อย่านำสิ่งของไปขวาง ทางลมเข้า - ออก ของชุดระบายความร้อนที่อยู่นอกบ้านทำให้เครื่องระบายความร้อนไม่ดี ทำงานหนัก และเปลื้องไฟ
อย่าติดตั้งชุดระบาย ความร้อนใกล้ผนังเกินไป เพราะเครื่องจะใช้ไฟมากขึ้นร้อยละ 15 - 20 ควรตั้งให้ห่างอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อระบายความร้อนได้ดี
อย่านำสิ่งของขวางทาง ลมเข้า - ออกของเครื่องปรับอากาศ เพราะเครื่องจะทำงานหนักและเปลื้องไฟ
ปรับปรุง... เปลี่ยนแปลง
เลือกขนาดให้เหมาะสม กับห้อง
ทาสีผนังด้านนอกด้วย สีอ่อน เพื่อสะท้อนความร้อนไม่ให้เข้าสู่อาคาร
ติดตั้ง กันสาด มู่ลี่ให้กับหน้าต่าง เพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดด
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น