วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

สถานีชาร์จไฟ สำหรับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการที่ซานฟรานซิสโก

นายก เทศมนตรีของเมืองซานฟาซิสโก นายเกวิล นิวซัม ได้กล่าวไว้เมื่อปี 2008 ถึง เรื่องสถานีสำหรับเติมประจุไฟฟ้าหรือพัลงานไฟฟ้าให้กับยานพาหนะที่ใช้ พลังงานไฟฟ้า โดยมีแผนที่จะสร้างขึ้นบริเวณชานเมืองซานฟาซิสโก และในตอนนี้นายกเทศมนตรีได้ให้คำสัญญาแล้วว่าพื้นที่บริเวณนั้นจะเป็นแบบ อย่างของการให้บริการของสถานีชาร์จไฟของรถยนต์
นายกเทศมนตรี เกวิล นิวซัม กล่าวว่า เป้าหมายของพวกเราคือเปลี่ยนพื้นที่บริเวณที่วางแผนไว้เป็นสถานีสำหรับยาน พาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนและเชื่อมต่อโครงข่ายพื้นฐานที่เป็น องค์ประกอบสำคัญสำหรับยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
ซานฟรานซิสโกเป็นเมืองแรกที่จะสร้าง สถานีสำหรับยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีที่ผลิตโดยบริษัทคูลอมบ์เทคโนโลยี โดยจะทำการติดตั้งทั้งหมด 3 สถานี ในซานฟรานซิสโก โดยความโด่ดเด่นของสถานีนี้คือมีระบบจัดการที่รวดเร็วกว่าปั๊มน้ำมันที่ให้ บริการเติมน้ำมันทั่วไป อีกทั้งการใช้ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ายังสามารถช่วยลดภาวะ เรือนกระจกได้อีกด้วย ซึ่งการใช้งานของสถานี ชาร์จไฟฟ้ารถยนต์นี้จะทำการทดลองการใช้งานและติดตามผลเป็นระยะเวลา 2 ปี ด้วยเงินทุนกว่า 3.8 ล้านดอลล่าสหรัฐ
ค่าบริการของการเติมประจุไฟฟ้าไปยัง พาหนะจะไม่มีค่าบริการตลอดปี 2009 จาก นั้นก็จะมีการเก็บค่าบริการเป็นรายเดือนตามแต่การใช้งาน อาทิเช่น 15 ดอล ล่าสหรัฐต่อเดือนสำหรับการชาร์จไฟในตอนกลางคืน 10 ครั้ง หรือ 30 ดอลล่าร์ต่อเดือนสำหรับการชาร์จไฟใน เวลากลางคืนแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือ 25 ดอลล่าร์ ต่อเดือนสำหรับการชาร์จไฟในเวลาใดก็ได้เป็นจำนวน 10 ครั้ง และ 50 ดอลล่าร์ สำหรับการชาร์จไฟในเวลาใดก็ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง เป็นต้นมากไปว่านั้น ระบบการเติมประจุไฟฟ้าของคูลอมบ์ยังมีความสามารถที่จะส่งข้อความเตือนไปยัง โทรศัพท์มือถือของผู้ขับรถ ในกรณีที่ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านี้ถึงเวลาที่ต้องชาร์จ หรือปริมาณของประจุไฟฟ้าในตัวรถใกล้จะหมด
ริชชาร์จ โรลเวนทอล ผู้ช่วยผู้บริหารของคูลอมบ์ กล่าวเสริมว่า พื้นที่ที่ถูกกำหนดให้สร้างสถานีสำหรับชาร์จไฟฟ้านี้ จะเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแห่งแรกๆของย่านนี้ และด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้านี้ จะทำให้เมืองซานฟรานซิสโกเป็นต้นแบบในการสร้างสถานีสำหรับรถที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้าที่ติดตั้งในที่สาธารณะ
บริษัทคูลอมบ์ตั้งอยู่ในเมืองแคลิ ฟอเนีย มีความเชียวชาญในการสร้างอุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของรถที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีส่วนขับเคลื่อนให้พาหนะที่ใช้พลังงาน ไฟฟ้าเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น