วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

สมองของมนุษย์นั้นอยู่ติด"ขอบความยุ่งเหยิง" นักวิจัยที่มาจาก Cambridge University ได้มอบหลักฐานใหม่

สมองของมนุษย์นั้นอยู่ติด"ขอบความยุ่งเหยิง" วิชาการ.คอม, วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา นักวิจัยที่มาจาก Cambridge University ได้มอบหลักฐานใหม่ที่บอกว่า “สมองของมนุษย์นั้นอยู่บนจุดที่เรียกว่า “edge of chaos”(ขอบความยุ่งเหยิง) ณ จุดส่งผ่านระหว่างการความไม่มีแบบแผนและความเป็นแบบแผน การวิจัยได้บอกถึงข้อมูลทางการวิจัยบนความคิดที่เคยเต็มไปด้วยปัญหากับการ พิจารณาตามสมมติฐาน ช่วงวิกฤตกาลที่จัดตั้งขึ้นเอง ( เวลาที่ระบบนั้นจัดตัวเองตามธรรมชาติเพื่อที่จะทำงาน ณ จุดอันตรายระหว่างความเป็นแบบแผนกับความไม่มีแบบแผน ) สามารถเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ที่ซ้ำซ้อนในระบบกายภาพหลายระบบ ซึ่งก็รวมไปถึงหิมะถล่ม ไฟป่า แผ่นดินไหว และจังหวะการเต้นของหัวใจ อ้างอิงจากการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งถูกทำขึ้นโดยทีมวิจัยทีมหนึ่งจาก Cambridge University , the Medical Research Council Cognition & Brain Sciences Unit, และ the GlaxoSmithKline Clinical Unit Cambridge บอกว่า พลศาสตร์ของเครือข่ายสมองมนุษย์นั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญร่วมกันกับ ระบบในธรรมชาติที่โดยผิวเผินนั้นแตกต่างกันมาก เครือข่ายการคำนวณที่แสดงถึงคุณลักษณะเหล่านี้ยังเคยแสงถึงหน่วยความจำ (พื้นที่เก็บข้อมูล) ที่เหมาะสมที่สุดและความสามารถในการประมวลผลข้อมูลด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเกี่ยวกับวิกฤตกาลนั้นสามารถที่จะตอบสนองได้อย่างรวด เร็วและกว้างขวางมากต่อการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในข้อมูลที่ถูกใส่เข้าไป “เนื่องด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ ช่วงวิกฤตกาลที่จัดตั้งขึ้นเองนั้นน่าดึงดูดใจในฐานะแม่แบบสำหรับการทำงาน ต่างๆในสมองอย่างเช่นการรับรู้และการปฏิบัติการเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถ สับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วของภาวะจิตใจที่มีระเบียบแบบแผนเพื่อที่จะตอบสนอง ต่อสภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนไป” Manfred Kitzbichler ผู้ร่วมการวิจัยกล่าว เหล่านักวิจัยได้ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพสมองที่ทันสมัยที่สุดเพื่อที่จะทำ การวัดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในความสอดคล้องกันของกิจกรรมระหว่างเครือข่าย การทำงานในพื้นที่ที่แตกต่างกันในสมองของมนุษย์ ซึ่งผลการทดลองของพวกเขาชี้ให้เห็นว่าสมองนั้นทำงานอยู่ภายใต้สถานะของ วิกฤติกาลที่จัดตั้งขึ้นเอง เพื่อที่จะสนับสนุนข้อสรุปนี้นั้น พวกเขายังได้ทำการตรวจสอบความสอดคล้องกันของกิจกรรมในวิธีการทางการคำนวณและ ได้สาธิตว่าข้อมูลที่พวกเขาได้พบในสมองนั้นถูกสะท้อนอย่างถูกต้องในแบบจำลอง ด้วย โดยรวมแล้ว, ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รวมเป็นหลักฐานที่ได้เปรียบเรื่องแนวคิดที่ว่าพลศาสตร์ ของสมองมนุษย์นั้นมีอยู่จริงที่จุด edge of Chaos จากคำกล่าวของ Kitzbichler, หลักฐานชิ้นใหม่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น “ คำถามต่อไปที่พวกเราวางแผนที่จะจัดการในการทดลองครั้งหน้าก็คือ : วิธีการประเมินของพลศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้หรือ จิตเวชศาสตร์ด้านความผิดปกติของการทำงานในสมองรวมถึงการรักษาอาการเหล่านี้ อย่างไร? ” ในวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปนั้น คำๆว่า Edge of Chaos นี้ได้อ้างอิงถึงคำเปรียบเทียบว่า ฟิสิกส์ ชีววิยา เศรษฐศาสตร์ และ ระบบทางสังคมนั้นทำงานในขอบเขตระหว่างความเป็นแบบแผนและความไม่มีแบบ แผ่นอย่างสมบูรณ์หรือความยุ่งเหยิง ซึ่งความซับซ้อนนั้นสูงสุดนั่นเอง
ที่มา : http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090319224532.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น