วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

Fly ash brick อิฐเถ้าลอย อิฐแนวใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Fly ash brick อิฐเถ้าลอย อิฐแนวใหม่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Fly ash หรือ “เถ้าลอย” อนุภาคขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการเผาไหม้อย่างไม่สมบูรณ์ของถ่านหิน หรือ เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งอื่นๆ พบได้มากในอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เถ้าลอยมักมีส่วนประกอบของโลหะหนักอยู่ด้วยซึ่งเมื่อหายใจเข้าไปจะก่อให้ เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติทางประสาทได้ นักวิจัยได้มีความพยายามที่จะนำเถ้าลอยที่ถูกดักจับได้เหล่านี้มาผลิตเป็น อิฐเพื่อใช้ในการก่อสร้างแทนอิฐทั่วไปนานแล้ว แต่ยังมีความกังวลว่า “อิฐเถ้าลอย” นี้จะปล่อยโลหะหนักออกมาเมื่อนำไปใช้ในการก่อสร้าง แต่ตอนนี้ ทีมนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบว่า อิฐเถ้าลอยกำลังทำตรงกันข้ามโดยการดูดซับโลหะหนักเป็นพิษออกจากบรรยากาศ!!ทุก ปี เถ้าลอยปริมาณมากถึง 25 ล้านตันจากโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้างเช่น คอนกรีต แทนซีเมนต์ที่ใช้อยู่ทั่วไป เพื่อเพิ่มความแข็งแรง อย่างไรก็ตาม เถ้าลอยอีก 45 ล้านตันไม่ได้ถูกนำมาใช้และกลับกลายเป็นขยะ ดังนั้น อิฐเถ้าลอยจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยลดปริมาณขยะและมลภาวะที่เกิดจากการ ผลิตอิฐทั่วไปนาย เฮนรี ลิว ประธานบริษัท Fright Pipeline Company (FPC) ผู้พัฒนาอิฐเถ้าลอย และเจ้าของรางวัลจาก National Science Foundation (NSF) ให้สัมภาษณ์ว่า “การผลิตอิฐทั่วไปจากดินเหนียวนั้น จำเป็นต้องอบดินเหนียวในเตาอบที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งสิ้นเปลืองพลังงาน ก่อให้เกิดมลภาวะ แล้วยังผลิตก๊าซเรือนกระจก ต้นเหตุของสภาวะโลกร้อนอีกด้วย ในทางกลับกันอิฐเถ้าลอยนั้นสามารถผลิตได้ที่อุณภูมิห้อง ซึ่งนั่นหมายถึงการลดการใช้พลังงาน ค่าใช้จ่าย มลพิษ และก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวกการผลิตด้วย” เมื่อใส่สีและขึ้นรูปแล้ว อิฐเถ้าลอยก็มีรูปร่างหน้าตารวมทั้งคุณสมบัติไม่แตกต่างหรือดีกว่าอิฐทั่วไป ด้วยซ้ำด้วยการสนับสนุนจาก NSF’s Small Business Innovation Research (SBIR) program (โครงการวิจัยนวัตกรรมใหม่จากธุรกิจขนาดเล็ก- ผู้แปล) นายเฮนรีได้ริเริ่มโครงการอิฐเถ้าลอยนี้ตั้งแต่ปี 2004 ในช่วงแรกนั้น ทีมวิจัยเน้นการพัฒนาอิฐแบบใหม่นี้ให้มีความทนทานต่อการแข็งตัวและละลายของ น้ำแข็งมากขึ้น เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติตามสภาพอากาศ ในตอนนี้ นาย เฮนรีกำลังอยู่ในช่วงทดสอบความปลอดภัยและเตรียมการนำอิฐชนิดนี้เข้าสู่ตลาด
ในขณะ ที่ทีมงานวิจัยกำลังศึกษากระบวนการการดูดซับและกักเก็บปรอทของอิฐชนิดนี้ ได้มีการค้นพบว่าอิฐเถ้าลอยจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบกับคุณภาพอากาศภายในตัว อาคาร จากการทำการทดลองในห้องปิด อิฐเถ้าลอยไม่ได้เพิ่มปริมาณปรอทกับอากาศในห้องซึ่งอยู่ที่ 1 นาโนกรัมต่อ1 ลูกบาศก์เมตร เลย แต่กลับช่วยให้ปริมาณความเข้มข้นลดลงเหลือเพียงครึ่งนาโนกรัมต่อ1 ลูกบาศก์เมตรโดยเฉลี่ยแล้ว อากาศทั่วไปจะมีปริมาณปรอทค่อนข้างต่ำโดยเริ่มต้นที่ น้อยกว่า 1 นาโนกรัมต่อ1 ลูกบาศก์เมตร ไปจนถึงหลายสิบนาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามมาตรฐานของ US EPA อิฐเถ้าลอยนี้ถูกนำเสนอครั้งแรกโดยกลุ่ม วิศวกรจาก FPC Columbia, Mo., ในวันที่ 7-10 พฤษภาคม ณ งาน World of Coal Ash Conference ที่ เมืองซินซิเนติ มลรัฐโอไฮโอนายเฮนรี ลิ ได้รับรางวัลจาก NSF หลายครั้งตั้งแต่ปี 1980 และได้เริ่มต้นบริษัท FPC หลังจากเกษียณจากการเป็นศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย Capsule Pipeline Research Center ซึ่งได้เป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐและมหาวิทยาลัยจัดตั้งโดย NSF ณ มหาวิทยาลัยมิสซูรี่-โคลัมเบียในปี 1991 เพื่อทำการศึกษาเทคโนโลยี capsule pipeline

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น