วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

ตู้ ปลามีเสียงสำหรับคนตาบอด


นวัตกรรม ที่พัฒนาสำหรับผู้พิการตัวล่าสุดก็คือ ตู้ปลามีเสียง ซึ่งถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้ ผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอดสามารถชื่มชม ตู้ปลาได้จากเสียงที่ส่งออกมาจากตู้ปลา
ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางนักวิทยาศาสตร์ ต้องการช่วยให้คนพิการสามารถทำอะไรได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ซึ่งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์หลายแบบ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ ผู้พิการทั้งหลายสามารถดำรงชีวิตได้คล้ายกับคนปกติ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มากขึ้นกว่าแต่ก่อน อุปกรณ์ส่วนใหญ่ จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการทำกิจกรรมหลักในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อของ การทำงาน หรือแม้กระทั่งการแปรงฟัน แต่อย่างไรก็ดีอุปกรณ์ที่ช่วยผูู้พิการเหล่านี้ในกิจกรรมที่ให้ ความบันเทิง นั้นมีอยู่ค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงเป็นแรงจููงใจให้นักวิทยาศาสตร์สนใจ ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการช่วย ผู้พิการในด้านนี้โดยเริ่มจากตู้ปลาขนาดใหญ่ที่จัดแสดงปลาทะเล
หลักการทำงาน ของเทคโนโลยีตัวนี้จะเริ่มจากการที่ใช้กล้องวิดีโอเป็น ตัวจับภาพเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในตู้ปลา เมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ระบบจะสามารถรับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นผ่านทางโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยเฉพาะในการแยกแยะวัตถุโดยจะใช้หลักการแยก แยะด้วยสีและรูปร่างลักษณะของวัตถุ การแยกแยะวัตถุจะทำเพื่อการตอบสนองของระบบที่ต่างกัน
ซึ่งการตอบ สนองของระบบจะเป็นการส่งเสียงออกมาเป็นเสียงดนตรี โดยลักษณะของจังหวะ ตัวโน๊ต หรือเสียงดนตรีที่ระบบส่งเสียงออกมานั้น จะสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของปลา แต่ละชนิดในตู้ปลา
ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าปลามีการว่ายอย่างรวดเร็วขึ้นไปบนผิวน้ำ ระดับเสียงก็จะมีระดับเสียงที่ ดังขึ้นตามตำแหน่งของปลา และถ้าปลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเร็วขึ้นจังหวะของดนตรีก็จะเร็วขึ้น เป็นต้น
Anisio Correia ผู้พิการทางสายตา และรองประธานผู้พิการของแอตแลนต้าระบุว่าเขามีความสุขมากใน การเข้าทดสอบการใช้งานของตู้ปลามีเสียงกับลูกสาววัย 12 ปี โดยเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เค้ามีความสุขมากในการทดสอบ คือการที่ลูกสาวมีท่า ทางที่ดีใจและสนุกกับตู้ปลามีเสียงนี้
ทีมผู้ พัฒนาตั้งใจจะติดตั้งระบบตู้ปลามีเสียงไปทั่วทั้งอเมริกา โดยได้เริ่มการเจรจากับ Tennessee Aquarium และ Georgia Aquarium ที่เป็นตู้ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในความเป็นไปได้ที่จะทำการติดตั้งระบบตัว นี้เข้าไป
มากไปว่า นั้นทางนักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนาระบบยังนำเอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้ในการสังเกต การณ์การเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อทำการสร้างรูปแบบทางวิทยาศาาตร์ หรือเพื่อการเก็บข้อมูลในงานวิจัย อย่างมด สัตว์อื่น หรือแม้กระทั่งเด็กที่เล่นฟุตบอล
ที่มาhttp://www.foxnews.com/story/0,2933,469824,00.html?sPage=fnc/scitech/innovation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น